เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
คือบัณฑิตเพลิงชมพูครุศาสตร์
มหาบัณฑิตสมมาดสาวอักษร
จามจุรีศรีจุฬาถิ่นนาคร
ที่เสกพรให้เป็น"ครู"รู้ค่างาน

ที่มาของเรียงร้อยกานท์เรียงล้านกลอน

รวบรวมงานกรองคำของนัยนาในวันวานและวันนี้ เขียนในหลายวาระ มอบให้ใครหลายคน บางคนที่จากไปและบางคนที่ยังอยู่ เป็นงานชิ้นเล็กๆที่ทรงคุณค่าในความรู้สึก ควรค่าแก่การจดจำและจารึกวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เกิดเป็นไทย- อนุรักษ์ภาษาไทย

 เกิดเป็นไทย-อนุรักษ์ภาษาไทย

 เกิดมาแล้วเจื้อยแจ้วส่งภาษา
   เกิดกายาหน้าตาว่าเธอ-ฉัน
   เกิดชีวิตบนแผ่นดินถิ่นทองนั้น
   เกิดเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นั่นแหละ"ไทย"
            ๐ เป็นภาษาสื่อสารแต่บรรพ์เบื้อง 
               เป็นเอกลักษณ์สืบเนื่องแต่ปางไหน
               เป็นสมบัติ"พ่อขุนรามฯ" ประดิษฐ์ไว้
               เป็นอักษรเลิศวิไลให้นครา
 ไทยเลือดไทยสร้างไทยให้ลือชื่อ
   ไทยนั้นคือ"ภาษาไทย"ให้รักษา
   ไทยอ่าน-เขียน-เรียนร่ำเนิ่นนานมา
   ไทยรู้ค่าสืบสานการไพบูลย์
            ๐ อนุรักษ์ภาษาไทยใช้ถูกถ้วน
               อนุรักษ์ให้เลิศล้วนมิควรสูญ 
               อนุรักษ์ประยุกต์ใช้ได้เกื้อกู
               อนุรักษ์ทวีคูณทวีคำ
๐ ภาษาไทยคำใหม่คนรุ่นใหม่
   ภาษาไทยเก่าคงไว้ไม่เหยียบย่ำ
   ภาษาไทยเก่ากับใหม่ให้จารจำ
   ภาษาไทยจักคงค้ำ..ประเทศไทย.

ที่มา : เขียนและอ่านในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเทพลีลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น